Комплекси от жилищен и ваканционен тип, комплекси от затворен тип, индивидуални имоти
Управление на жилищни имоти
Пропърти Мениджмънт БГ осигурява пълен пакет услуги и грижи за: хигиена, сигурност, безопасност на средата, зеленина и приятна за окото среда, плащане на сметки и т.н. Всичко това предоставено от екип, представляващ микс от дългогодишен опит и натрупан професионализъм.
Прочети повече
Фасилити мениджмънт на административни сгради и услуги, свързани с фасилити мениджмънт
Управление на административни сгради
Основен приоритет за Пропърти Мениджмънт БГ е отличното управление и поддръжка на имотите на всички наши партньори. Гарантираме индивидуален подход и цялостно обслужване, а също спестяваме битовизми и експлоатационни неуредици.
Прочети повече
Професионален домоуправител, касиер и пълно обслужване на сгради в режим на етажна собственост
Управление на етажни собствености
Пропърти Мениджмънт БГ предлага услугите си в управлението на етажни собствености от близо 10 години. Професионалният подход, съобразяването с бюджета и вслушването в нуждите на нашите клиенти са само част от плюсовете ни. Потърсете ни за консултация!
Прочети повече
Маркетинг и резеравции за хотели, увеличаване приходите и заетостта
Професионален хотелски маркетинг
Пропърти Мениджмънт БГ е структура с богат опит, с екип от професионалисти и с визитката на коректно работеща компания с вече близо 15 годишна успешна дейност на туристическия пазар. Ако хотелът ви не работи както бихте искали, ние можем да Ви бъдем от полза!
Прочети повече

Общи Условия за ползване

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Моля, прочетете нашите Общи условия ("Условия") внимателно преди да продължите с използването на този уеб сайт. Настоящите Общи условия уреждат използването на този уеб сайт и важат за всички посетители на уеб сайта. Чрез достъпа до или използването на този сайт, вие се съгласявате с Условията. Условията са предназначени за защита на всички наши посетители на уеб и използването на този уеб сайт означава вашето съгласие с настоящите Общи условия.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

PropertyManagement.BG и другите сайтове, марки и брандове на нашата група, регистрирана в България ("Ние") си запазва правото, по своя преценка да видоизменя, променя или актуализира настоящите Условия по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им. Чрез използването на този уеб сайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, вие се съгласявате с тях.

В съответствие с нашите цели, този уеб сайт ще ви позволи да линквате към други уеб сайтове, които могат или не могат да бъдат свързани с този уеб сайт и могат да имат условия на употреба, които са различни, или съдържат клаузи в допълнение на условията посочени тук. Посещенията на такива уеб сайтове чрез линковете, предоставени в този уеб сайт се определят от условията за ползване и правилата на тези сайтове, а не на този уеб сайт.

А) ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Регистрационните данни и друга информация за вас е обект на нашите Правила за поверителност. За повече информация, моля прегледайте нашата Политика за Конфиденциалност.

Б) АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Този сайт се контролира и управлява от "Пропърти Мениджмънт БГ" ООД, регистрирана в България. Цялото съдържание на този сайт, включително, но не ограничено до текст, изображения, илюстрации, е защитено с авторски права или други права на интелектуална собственост (които се управляват от български и световни закони за авторското право, личната неприкосновеност и закони за регулиране и статут на комуникацията) и са притежавани и контролирани от "Пропърти Мениджмънт БГ" ООД или от трети доставчици на съдържание като агенти по недвижими имоти, частните собственици на имоти, юридически кантори, туроператори, туристическите агенти, консултанти (наричани "доставчици"), които са разрешили използването на тяхното съдържание и/или продукти. Съдържанието на този уеб сайт или на който и да е уеб сайт, притежаван, управляван или контролиран от Доставчиците е единствено за ваша лична, некомерсиална употреба. Можете да си разпечатате копие на съдържанието и/или информацията, съдържаща се тук за ваша лична, некомерсиална употреба, но нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, изпращате, разпространявате, и/или експлоатирате Съдържанието или информацията, по никакъв начин (включително чрез електронна поща или други електронни средства) с търговска цел без предварително писмено съгласие на „Пропърти Мениджмънт БГ "ООД или на доставчиците. Може да се поискате съгласие, свързвайки се с „Пропърти Мениджмънт БГ "ООД по електронна поща, като попълните тази форма за контакт.
Без предварителното писмено съгласие на „Пропърти Мениджмънт БГ "ООД или на доставчиците, промяната на съдържанието, използването на съдържанието в други уеб сайтове или мрежова компютърна среда, или използването на съдържанието за други цели, освен за лична, некомерсиална употреба, нарушава правата на собствениците на уеб сайта и/или доставчиците и е забранено. Като условие за използването на този уеб сайт, вие гарантирате на „Пропърти Мениджмънт БГ "ООД, че няма да използвате нашия уеб сайт за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от тези условия. Ако нарушите някои от тези Условия, разрешението за използване на нашия уеб сайт незабавно се прекратява без да е необходимо предизвестие от наша страна. „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД си запазва правото да откаже достъп на всеки, по свое усмотрение, по някаква причина, включително неспазване на настоящите Общи условия. Вие не можете да използвате в свой уеб сайт никоя от търговските марки, марки за услуги или материали с авторски права, включени в този сайт, включително, но не ограничено само до използване на лого или символи, без изричното писмено съгласие на собственика на марката или авторското право. Вие нямате право да включвате в друг уеб сайт съдържанието или други материали на този, публикувани на този уеб сайт без предварително писмено съгласие на „Пропърти Мениджмънт БГ" ООД, но можете да поставите връзки към този сайт на вашия уеб сайт без да е необходимо да се свързвате с нас предварително.
Апартаментните хотели и ваканционни комплекси, поместени в нашите сайтове са с наш рейтинг. Това не е тяхната официална категоризация.

В) ЛИНКОВЕ
Този уеб сайт може да съдържа линкове към други (външни) уеб сайтове. Външните уеб сайтове се предоставят за ваше удобство и информация само и, като такива, които вие посещавате на ваша отговорност. Съдържанието на каквито и да е външни сайтове не е под контрола на „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД и ние не носим отговорност и не даваме гаранции за такова съдържание, независимо дали Ние сме свързани със собствениците на тези сайтове.

ВАЖНО: Всяко действие, което вие, "Пропърти Мениджмънт БГ" ООД или трета страна предприемете за прилагането на политиката за конфиденциалност, свързана с този уеб сайт, трябва да бъде предявено само в български съд. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е незаконна, невалидна или неприложима по някаква причина, тогава тази разпоредба се счита за отделена от тези условия и не засягаща валидността и приложимостта на останалите условия.


Политика за защита на личните данни

Пропърти Мениджмънт БГ, със седалище гр. Елхово, ул. Калоян 11, ет. 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131273368, регистрирано по ЗЗДС с BG131273368, притежаващ и удостоверение за регистрация като Туроператор и Туристически агент N 05652/2005 г. Телефон: 02/ 862 93 39 (на цената на един градски разговор за София), Електронна поща: office@propertymanagement.bg; Адрес за контакт – гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 100, ет. 4

В качеството си на администратор на лични данни Пропърти Мениджмънт БГ има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016. Пропърти Мениджмънт БГ цели да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на компанията, за да отговори на изискванията на новите европейски правила /Регламент ЕС 2016/679 от 27 април 2016г./ за защита на личните данни.

Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката ни за защита на личните данни преди да ползвате услугите на този сайт или на някой друг от сайтовете, собственост на Пропърти Мениджмънт БГ. Предоставянето на лични данни на който и да било сайт на Пропърти Мениджмънт БГ или в офисите на Пропърти Мениджмънт БГ е напълно доброволно. Списък с всички наши сайтове може да намерите тук.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика и съобразно Регламент (ЕС) 2016/679: Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Обработване на лични данни се извършва, за да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице. Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас. Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. Използваме бисквитки, за да ви предложим по-добри и по-персонализирани услуги. Можете да прочетете повече тук, както и при първоначалното посещение на всеки един от нашите сайтове. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ БГ

Ще обработваме следните категории лични данни:

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Пропърти Мениджмънт БГ. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка

Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на Пропърти Мениджмънт БГ. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга. Срок на съхранение: "Бисквитки" на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго. Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта, информирано съгласие. Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на Пропърти Мениджмънт БГ. Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЦЕЛИ И НАЧИНИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:
Служителите на Пропърти Мениджмънт БГ са преминали инструктаж за работа с лични данни и са запознати с всички законови изисквания и разпоредби.

ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите. Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на Пропърти Мениджмънт БГ, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като Пропърти Мениджмънт БГ уважава Вашата лична неприкосновеност. Пропърти Мениджмънт БГ гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност.

ДЕФИНИЦИЯ НА "ПОСЕТИТЕЛ" НА САЙТОВЕТЕ НА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ БГ
Посетител е всяко лице, което е заредило някой от сайтовете на Пропърти Мениджмънт БГ в уеб браузъра си.

ТИПОВЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:ВАЖНО Е ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ СЪЩО, ЧЕ:

Услугите, предлагани от Пропърти Мениджмънт БГ, са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Хотелски резервации, организиране на събития, продажба на билети, управлението на имоти и други услуги не се предоставят на непълнолетни лица.

Пропърти Мениджмънт БГ се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Важно е да подчертаем, че информацията, събрана за Вас, е насочена само за вътрешна употреба. Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда. Дата центърът, който използваме, се намира в България и е сертифициран по ISO. Пропърти Мениджмънт БГ не събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Регистрирайки се на този сайт или на който и да било друг сайт на Пропърти Мениджмънт БГ, вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате. Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашите сайтове или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Пропърти Мениджмънт БГ като администратор да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

ИМЕЙЛ АБОНАТИ - "NEWSLETTER"

Тип на личните данни обект на обработка - email.

Цел на обработката – създава се бюлетин, съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции и игри от страна на Пропърти Мениджмънт БГ.

КОЙ ДРУГ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ДАННИЕ ВИ
Пропърти Мениджмънт БГ при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

СПЕЦИАЛНИ РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ

Моля, имайте предвид, че при онлайн заплащане на услуги/резервации в нашите сайтове, това изисква въвеждане на лични данни, данни за достъп и/или картова информация от Вашите платежни средства. Всички данни, свързани с онлайн плащания (било то чрез epay.bg или чрез системата за онлайн плащания с карта на ОББ) се предоставят от съответните банкови институции и Пропърти Мениджмънт БГ ООД като търговец няма отношение и достъп до тях. Единствените данни, които обработваме, са данните, които могат да свържат Вашето плащане със съответната услуга/резервация - това могат да бъдат Вашите имена, имейл адрес, номер за резервация, дати и местоположение за престой.

За да бъдете предпазени от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, системата за онлайн плащания с карта на ОББ прилага най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки, Политика за защита на лични данни, както и условията за Ползване на сайтовете от групата на Пропърти Мениджмънт БГ. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.


Бисквитки

Този сайт използва "бисквитки", за да записва лична информация на Вашия компютър. Възможно е и да свържем информацията, записана на компютъра ви под формата на "бисквитки" с личните ви данни (под формата на личен акаунт) на нашите сървъри. По този начин успяваме да ви предоставим персонализирани услуги като например възможността "запомни ме" при вход, с която не се налага да пишете потребителското си име и парола всеки път. Ако изключите използването на "бисквитки" от браузъра си, можете да срещнете затруднения при работа със сайта или изцяло да спрете функционирането му за вас.


Процедура по онлайн заплащане на наши услуги

Услугите в групата сайтове на Пропърти Мениджмънт БГ ООД се предоставят от Пропърти Мениджмънт БГ ООД със седалище гр. Елхово, ул. Калоян 11, ет. 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131273368, регистрирано по ЗЗДС с BG131273368, притежаващ и удостоверение за регистрация като Туроператор и Туристически агент N 05652/2005 г. Телефон: 02/ 862 93 39 (на цената на един градски разговор за София), Електронна поща: office@propertymanagement.bg; Адрес за контакт – гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 100, ет. 4. Услугите в групата сайтове (в това число и заплащане на направени резервации за почивка) се заплащат в цени в български лева и могат да бъдат заплатени онлайн по един от следните методи:

Поради естеството на работа на този бизнес (запитвания за резервации за почивка), онлайн покупката на наша услуга (заплащане на резервация за почивка) протича по-различно от типичните онлайн магазини. Ние не можем да предоставим предварително абсолютно точна и крайна цена за съответните заявени от Вас почивки, за съответните периоди, тъй като те подлежат на финално потвърждение за желание и наличност от страна на съответните обекти. Цялостният процес по запазване и заплащане на почивка онлайн през нашите сайтове протича по следния начин:

Моля, обърнете внимание на следните особености, свързани с онлайн заплащането с карта на наши услуги:
Условия и забележки при връщане на закупени стоки/услуги и обезщетяване на картодържатели.

Моля, имайте предвид, че при евентуален отказ от направена поръчка, в сила влизат съответните условия по анулиране на резервацията (когато става въпрос за резервация), които има съответния обект и/или Пропърти Мениджмънт БГ ООД. При необходимост от връщане на платени с карта суми, съответните суми ще бъдат възстановени с кредитна трансакция по картата, с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства (в брой/по сметка) не са възможни.

Условия за доставка

Поради естеството на работа на нашите сайтове и бизнес, за заплатените от Вас резервации ще Ви бъде издаден ваучер за настаняване, който ще Ви бъде изпратен по имейл. Той служи като потвърждение и удостоверява пред съответните резервирани и наети обекти заплатения от Вас престой. Ваучера бива издаден и изпратен в рамките на 2 работни дни след получаване на плащането (освен в случаите, когато е договорено друго).
© 2024 PropertyManagement.BG | Част от Пропърти Мениджмънт БГ | Общи Условия | Всички права запазени.